телефони    02 440 03 34    032 30 64 64
SONY DSC
Фирма "БРЦ България" ООД е представител на "М.Т.М" srl Италия с търговско наименование BRC gas equipment от 1998 година.
От 2019 година фирмата е представител и на италианската марка ZAVOLI, а така също и на PRINS autogas sistemen Холандия

Със своя екип от млади, мотивирани и квалифицирани специалисти е една от водещите компании предлагащи газови системи на българския пазар.

"БРЦ България" ООД е един от лидерите на българския пазар в автомобилното газово оборудване.   

  Фирмата работи с голяма част от дилърите на автомобили за монтаж на системи на нови предпродажбени автомобили, тип OEM.
"БРЦ България" ООД разполага с два сервиза в София и Пловдив както и над педесет дистрибутора в цялата страна. В сервизите работят над петнадесет високо-квалифицирани специалисти с дългогодишен опит в конвертирането на двигатели с вътрешно горене на пропан бутан и метан. Сервизните ни инженери са специализирани в работата на така наречените "трудни" автомобили, при които е необходимо да се подхожда по по-нестандартни начини. Фирмените специалисти имат покрити всички курсове и притежават съответните сертификати за работа с всички системи и диагностични прибори на BRC Gas Service.


Фирмата има  пунктове за годишни технически прегледи, както и за първоначална проверка на автомобилни газови системи в Пловдив и в София.

"БРЦ България" ООД извършва също така и авторемонти , диагностика на  електронните системи и на климатичната система на автомобила.
ПЛОВДИВ
СОФИЯ